امروز : جمعه, ۲۳. آذر ۱۳۹۷
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

كتابخانه آزادگان
محاصره: خاطرات دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي PDF چاپ نامه الکترونیک

محاصره: خاطرات دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي

مولف: رحمانيان،عبدالحميد

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1372

چكيده:

كتاب‌حاضر مجموعه‌سي‌خاطره‌از 27 دانشجوي‌دانشگاه‌شهيد بهشتي‌است‌. كه‌در اين‌خاطرات‌، به‌»عمليات‌ارتفاعات‌دوپازا، عمليات‌در قصر شيرين‌و در ارتفاعات‌كاني‌دشت‌، عمليات‌بدر و عمليات‌والفجر هشت‌، عمليات‌فاو، عمليات‌كربلاي‌پنج‌و حوادثي‌كه‌در اين‌عمليات‌براي‌يكي‌از گروههاي‌غواص‌رخ‌داده‌بود، عملياتهاي‌انصارالحسين‌، والفجر هشت‌، جبهه‌رقابيه‌و عملكرد تخريب‌چي‌ها، فتح‌سايت‌چهار و بسياري‌از عملياتهاي‌ديگر تا هنگام‌پذيرش‌قطعنامه‌598 و استقرار نيروهاي‌پاسدار صلح‌سازمان‌ملل‌و شليك‌آخرين‌گلوله‌ها در جبهه‌هاي‌جنگ‌، شهادت‌چند تن‌از رزمندگان‌به‌دست‌كومله‌ها و هم‌چنين‌شهادت‌يكي‌از برادران‌بسيجي‌در اردوگاه‌اسراي‌عراقي‌و به‌بسياري‌از امدادهاي‌غيبي‌در جبهه‌هاي نبرد اشاره‌شده‌است‌.

 

 
مثل پرنده: خاطرات آزادگان و رزمنده هاي جانباز PDF چاپ نامه الکترونیک

مثل پرنده: خاطرات آزادگان و رزمنده هاي جانباز

مولف: يکتايي لنگرودي،اسماعيل

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1372

چكيده:

كتاب‌مثل‌پرنده‌، به‌مجموعه‌اي‌از خاطرات‌سيزده‌نفر از رزمندگان‌جانباز و آزاده‌سرافراز ميهن‌اسلامي‌ـ از خطه‌شهيد پرور گيلان‌ـ اختصاص‌دارد. جانبازان‌در اين‌خاطرات‌، از عمليات‌و تاريخ‌و محلي‌سخن‌گفته‌اند كه‌در آن‌مجروح‌شده‌اند، آزادگان‌نحوه‌مجروحيت‌و اسارت‌خود به‌دست‌نيروهاي‌عراقي‌را بيان‌كرده‌اند. بعضي‌از خاطرات‌آزادگان‌، به‌مقاومت‌و شجاعت‌نيروهاي‌اسلام‌و وضع‌نامناسب‌و ناراحت‌كننده‌زندانهاي‌حزب‌بعث‌و شكنجه‌هاي‌آنها اشاره‌كرده‌اند و علاقه‌اي‌را بيان‌داشته‌اند كه‌اسرا براي‌برپايي‌مراسم‌عزاداري‌محرم‌از خودشان‌بروز مي‌دادند. در پايان‌، خاطره‌اي‌با نام‌عروسي‌(از نادره‌چاپي‌)، بيانگر ارادت‌مردم‌به‌جانبازان‌و رحمت‌خداوندي‌بر آنان‌است‌.

 
گرگهاي صحرا : خاطرات تکاور آزاده استوار داريوش نظر زاده PDF چاپ نامه الکترونیک

گرگهاي صحرا : خاطرات تکاور آزاده استوار داريوش نظر زاده

مولف: نظر زاده،داريوش

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1372

چكيده:

كتاب‌حاضر، مجموعه‌خاطرات‌آزاده‌داريوش‌نظرزاده‌است‌. او در اين‌خاطرات‌، به‌اولين‌عمليات‌و به‌اسارت‌گرفتن‌عراقي‌ها اشاره‌مي‌كند. سپس‌حماسه‌نبرد شيا كوه‌و فتح‌اين‌قله‌ را ذكر مي‌كند. عمليات‌فتح‌المبين‌و تسخير ارتفاعات‌تينا، استقرار در خط بجليه‌و دفع‌پاتكهاي‌عراق‌و آخرين‌گشت‌رزمي‌در عيد سال‌1364 و اسارت‌در منطقه‌بيات‌و چنگوله‌به‌دست‌كردهاي‌مزدور و انتقال‌به‌اردوگاهي‌كه‌اكثر فراري‌هاي‌ارتش‌عراق‌در آن‌زنداني‌هستند، بخشهاي بعدي‌خاطرات‌را تشكيل‌مي‌دهند. انتقال‌به‌كركوك‌و از آنجا به‌استخبارات‌بغداد، شكنجه‌بدني‌و ضرب‌و شتم‌فراوان‌و برده‌شدن‌به‌اردوگاه‌رمادي‌و سپس‌به‌اردوگاه‌موصل‌يك‌و وضع‌اين‌اردوگاهها، زيارت‌مرقد اباعبدا الحسين‌(ع‌) و حضرت‌علي‌(ع‌)، شنيدن‌خبر رحلت‌امام‌(ره‌) و خبر قبول‌قطعنامه‌598 و اجراي‌بندهايي‌از آن‌توسط صدام‌و آزادي‌و بازگشت‌به‌وطن‌مطالب‌ديگر مذكور در اين‌خاطرات‌هستند.

 
کمپ18[هيجده] PDF چاپ نامه الکترونیک

کمپ18[هيجده]

مولف: درويش،محمدرضا

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1372

چكيده:

در اولين‌خاطره‌، محمدرضا درويش‌(كه‌در مدت‌اسارت‌، مفقودالاثر قلمداد شده‌بود)، نحوه‌اسارت‌خود در جريان‌يك‌عمليات‌در منطقه‌سومار، انتقال‌به‌پشت‌جبهه‌دشمن‌و پس‌از آن‌، انتقال‌به‌اردوگاه‌و رفتار وحشيانه‌بعثي‌ها و ساختن‌كمپ‌هجده‌به‌دست‌اسيران‌ايراني‌تحت‌شكنجه‌را شرح‌مي‌دهد. در هشت‌سال‌در قفس‌، علي‌احمدي‌(آزاده‌اي‌از دزفول‌) نحوه‌اسارت‌، انتقال‌به‌بغداد و سپس‌به‌ اردوگاه‌عنبر و بدرفتاري‌و شكنجه‌هاي‌وحشيانه‌بعثي‌ها را شرح‌مي‌دهد. او از فعاليت‌هاي‌فرهنگي‌اسيران‌(از جمله‌، عزاداري‌يا جشن‌گرفتن‌مخفيانه‌) و شنيدن‌خبر رحلت‌امام‌و بازگشت‌به‌وطن‌سخن‌گفته‌است‌. علي‌اصغر رباط جزي‌، در خاطره‌اردوگاه‌پاسداران‌از اسارت‌خود و انتقال‌به‌اردوگاه‌موصل‌، وضع‌نابسامان‌بهداشت‌، شكنجه‌ها و رفتار وحشيانه‌بعثي‌ها با اسيران‌ايراني‌و در عين‌حال‌، از فعاليت‌هاي‌فرهنگي‌اسيران‌، كلاسهاي‌آموزشي‌و بازگشت‌به‌ايران‌سخن‌گفته‌است‌.

 
عبور از دجله: خاطرات افسران اسير عراقي PDF چاپ نامه الکترونیک

عبور از دجله: خاطرات افسران اسير عراقي

مولف: -

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1372

چكيده: خاطرات‌در سه‌بخش‌ارائه‌شده‌اند: قايقهاي‌مانده‌در ساحل، خاطرات‌يك‌افسر عراقي‌است‌پيرامون‌غافلگيري‌از سوي‌نيروهاي‌ايران‌در منطقه‌شلمچه‌در 19/10/65؛ عبور از دجله، خاطرات‌يك‌افسر اسير عراقي‌از پايگاه‌الرشيد، اعدام‌مردمي‌كه‌به‌سربازان‌فراري‌پناه‌مي‌دادند و يا سرباز فراري‌داشتند، عقب‌نشيني‌در خرمشهر و بازجويي‌ها، مرخصي‌رفتن‌فرماندهان‌شرق‌دجله‌و حمله‌ايراني‌ها، احتمال‌سقوط بصره‌، درگيري‌در منطقه‌فاو و شكست‌عراق‌، عمليات‌مهران‌از سوي‌عراق‌و تصرف‌آن‌به‌جبران‌فاو، خاطراتي‌از نبرد بزرگ‌صدام‌(و به‌اصطلاح‌، پيروزي‌او در جنگ) و نحوه‌اسارت‌در منطقه‌نهرجاسم‌است‌؛ نبرد با جوخه‌اعدام، خاطراتي‌از برخورد با سربازان‌فراري‌در عراق‌، استفاده‌از بمبهاي‌شيميايي‌در منطقه‌گردمند و پيشروي‌تيپ‌66 عراق‌و... است‌.

 
سرنوشت تيپ39: خاطرات اسراي عراقي PDF چاپ نامه الکترونیک

سرنوشت تيپ39: خاطرات اسراي عراقي

مولف: -

ناشر: نشر سوره

سال انتشار: 1372

چكيده:

اين‌كتاب‌، خاطرات‌اسراي‌عراقي‌بوده‌، در سه‌قسمت‌تنظيم‌شده‌است‌. در سرنوشت‌تيپ‌39، يكي‌از اسيران‌عراقي‌پيوستن‌خود به‌تيپ‌39 را شرح‌داده‌، خاطرات‌خود را از جبهه‌ها و چگونگي‌اسارتش‌بيان‌مي‌كند. او به‌ضعف‌نيروهاي‌عراقي‌و شدت‌علاقه‌بسيجي‌ها به‌امام‌و تصرف‌روستاي‌سيداحمد اشاره‌مي‌كند. آخرين‌افسر، خاطرات‌يكي‌از افراد جمعي‌تيپ‌504 عراق‌است‌. او نيز به‌علاقه‌اسرا به‌امام‌اشاره‌كرده‌، عمليات‌شلمچه‌را شرح‌مي‌دهد. جنگ‌مردابها، خاطرات‌يكي‌از افراد تيپ‌يكم‌گارد رياست‌جمهوري‌عراق‌و از محافظين‌كاخ‌صدام‌است‌كه‌در اواخر پاييز 1359 به‌جبهه‌اعزام‌شد. وي‌به‌تصرف‌تپه‌هاي‌ا اكبر و جنگهاي‌سال‌1361 و جنگ‌تن‌به‌تن‌در سال‌1363، در منطقه‌پنجوين‌و مجنون‌و حمله‌شيميايي‌عراق‌در سال‌1363 و نحوه‌اسارتش‌اشاره‌مي‌كند.

 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 10 از 17

نظرسنجی

شما از جوملا چه استفاده ای می کنید؟
 

آمار سایت

OS : Linux s
PHP : 5.6.38
MySQL : 5.5.60-MariaDB
زمان : ۰۰:۳۴
ذخیره سازی : غیرفعال
GZIP : غیرفعال
اعضا : 13771
محتوا : 1910
پیوندها : 6
بازدیدهای محتوا : 1501760

نظرسنجی

نظر شما در رابطه با اطلاع رسانی سایت چیست ؟

خوب - 0%
متوسط - 0%
ضعیف - 100%

تعداد آرا: 1
The voting for this poll has ended on: 11 آبان 1391 - 09:35

ماژول اسکرول جوملا