چاپ

" گزارش تصویری از برگزاری مشاوره تحصیلی در خانه آزادگان "

تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۱۱

با توجه به اعلام نتایج مرحله اول کنکور،خانه آزادگان با استفاده از متخصصان و مشاوران مطرح به کمک خانواده های آزادگان شتافت و در این دوره بیش از 50 نفر از فرزندان آزادگان از  این خدمات بهره مند شدند.